Bestyrelsen

Formand

Gabriel Schilling

Kasserer og forretningsfører
Bjarne Pedersen

Sekretær

Casper Ellehage

Medlemmer

Peter Nielsen

Thomas Jensen

Suppleant

Jesper Bach