Bestyrelsen

Formand

Casper Ellehage
Tlf.: 40246341

casperel (a) live.dk

Kasserer og forretningsfører
Bjarne Pedersen

Sekretær

Peter Nielsen

Medlemmer
Gabriel Schilling

Anders Rasmussen

Suppleant

Jesper Bach